Auto moto

Jak cestují mazlíčci

Jedna věc je, co říká zákon, druhá je, jak chtějí cestovat naši chlupáči. Robin nejraději sedí na klíně spolujezdce a z okna pozoruje dění. To však zákon nedovoluje, a hlavně – není to pro psa, ani spolucestující, bezpečné.   O přepravě zvířat se zmiňuje zákon č. 361/2000 Sb. v hlavě II, paragrafu 5 s názvem Povinnosti řidiče.   Řidič je povinen: i) zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou přepravu

Jen bílá to může být…?

Dle oblíbené barvy lze rozpoznat blíže charakter osoby. Jak je to s oblíbenou barvou u automobilu? Určitě barva má rovněž svůj podíl při výběru vhodného vozu. Jak je barevnost automobilu vnímána z pohledu nejen bezpečnosti?   Proč je královnou u automobilu bílá barva?   Opodstatnění je hned několik. Tak prvně je barvou, která je velmi dobře vidět. Především tento fakt platí v rámci bezpečnosti, neboť se tak stává barvou nepřehlédnutelnou na silnicích. Obliba