Auto moto

Auta nejsou primitivní záležitost

Když se podíváme pod kapotu auta, možná nabydeme dojmu, že to není zase až tak složité zařízení. Když srovnáme tÅ™eba to, kolik souÄástí má motor auta, s tím, kolik rozmanitých souÄástek uvidíme v televizoru, radiopÅ™ijímaÄi nebo poÄítaÄi, zdá se, že není vůbec žádný problém sestavit takový motor. A poskládat pak z jednotlivých dílů kapotu, ‚obout‘ kola a podobnÄ› se také zdá být lehké. A co to znamená v praxi? Je samozÅ™ejmé, že si svá

Jak cestují mazlíčci

Jedna věc je, co říká zákon, druhá je, jak chtějí cestovat naši chlupáči. Robin nejraději sedí na klíně spolujezdce a z okna pozoruje dění. To však zákon nedovoluje, a hlavně – není to pro psa, ani spolucestující, bezpečné. O přepravě zvířat se zmiňuje zákon č. 361/2000 Sb. v hlavě II, paragrafu 5 s názvem Povinnosti řidiče. Řidič je povinen: i) zajistit

Jen bílá to může být…?

Dle oblíbené barvy lze rozpoznat blíže charakter osoby. Jak je to s oblíbenou barvou u automobilu? Určitě barva má rovněž svůj podíl při výběru vhodného vozu. Jak je barevnost automobilu vnímána z pohledu nejen bezpečnosti? Proč je královnou u automobilu bílá barva? Opodstatnění je hned několik. Tak prvně je barvou, která je velmi dobře vidět. Především tento fakt platí v rámci bezpečnosti, neboť se tak stává barvou