Auto moto

Jak cestují mazlíčci

Jedna věc je, co říká zákon, druhá je, jak chtějí cestovat naši chlupáči. Robin nejraději sedí na klíně spolujezdce a z okna pozoruje dění. To však zákon nedovoluje, a hlavně – není to pro psa, ani spolucestující, bezpečné. O přepravě zvířat se zmiňuje zákon č. 361/2000 Sb. v hlavě II, paragrafu 5 s názvem Povinnosti řidiče. Řidič je povinen: i) zajistit

Jen bílá to může být…?

Dle oblíbené barvy lze rozpoznat blíže charakter osoby. Jak je to s oblíbenou barvou u automobilu? Určitě barva má rovněž svůj podíl při výběru vhodného vozu. Jak je barevnost automobilu vnímána z pohledu nejen bezpečnosti? Proč je královnou u automobilu bílá barva? Opodstatnění je hned několik. Tak prvně je barvou, která je velmi dobře vidět. Především tento fakt platí v rámci bezpečnosti, neboť se tak stává barvou

Úspora energie s moderními zářivkami

Podle vyjádření ekonomů se očekává v následujících letech spíše vzestup cen elektrické energie. Je to z toho důvodu, že je o ni na trhu zájem, stoupají odběry u velkoodběratelů, firmy rozšiřují výrobu a prosperují. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že je výhodnější ceny u dodavatelů fixovat. Zda se tato vize potvrdí, ukáže čas, každopádně se vyplatí být raději prozíravými a snažit se využít dostupných možností k úspoře příkonu spotřebičů v domácnostech.