Auta nejsou primitivní záležitost

Auta nejsou primitivní záležitost


Když se podíváme pod kapotu auta, možná nabydeme dojmu, že to není zase až tak složité zařízení. Když srovnáme tÅ™eba to, kolik souÄástí má motor auta, s tím, kolik rozmanitých souÄástek uvidíme v televizoru, radiopÅ™ijímaÄi nebo poÄítaÄi, zdá se, že není vůbec žádný problém sestavit takový motor. A poskládat pak z jednotlivých dílů kapotu, ‚obout‘ kola a podobnÄ› se také zdá být lehké.

A co to znamená v praxi? Je samozÅ™ejmé, že si svá auta obvykle neskládáme dohromady sami, už i jenom proto, že by se sotva vyplatilo nakoupit vÅ¡echny díly jednoho vozu a skládat si je dohromady, ale co se týká oprav, do tÄ›ch se nejednou kdekdo z nás pouÅ¡tí. Dost možná i proto, že zná z dÄ›tství příbÄ›h o krteÄkovi a autíÄku, a když dokázal krteÄek dát totálnÄ› rozbité autíÄko zase do kupy, proÄ by si oni neporadili tÅ™eba jen s jedinou závadou?

auto v přírodě

Když tedy auto odmítne posluÅ¡nost, nahlédne celá Å™ada z nás pod kapotu ve snaze najít a odstranit vzniklý problém. A nejednou tam nejen nahlédneme, ale také se v tom zaÄneme vrtat. A tÅ™eba se nám skuteÄnÄ› podaří problém najít a vyÅ™eÅ¡it. VÄ›tÅ¡inou ale ne. Protože auta rozhodnÄ› nejsou tak jednoduchá zařízení, jak by se mohlo zdát. Nejsou to jen válce, písty, ventily, svíÄky, chladiÄe, ojnice a pÅ™evodovky, jejichž funkci teoreticky pochopí kdokoliv z nás, a nejsou to jenom karburátory a zařízení poÄítaÄového typu, kterým už nerozumí snad nikdo z laiků. Je tam toho daleko víc. A hlavnÄ› to musí vÅ¡echno fungovat bezvadnÄ›, aby to ve výsledku fungovalo tak, jak to má být. Na to nestaÄí vzít jenom kladivo a Å¡roubovák.

luxusní auto

A tak rozumní lidé pÅ™enechávají péÄi o svá auta automechanikům. Protože ti tomu nejen rozumí, ale také umí vylepÅ¡it a opravit, co je potÅ™eba. A že to není zadarmo? Co nadÄ›láme? BuÄ necháme péÄi o své plechové miláÄky na odbornících, nebo se budeme muset smířit s tím, že budeme jezdit svým autem leda tak v případÄ›, že je to z kopce.