Kam směřuje výpočetní technika

Kam směřuje výpočetní technika

Řízení vozů na dálku pomocí emocí řidiče, jimž se přizpůsobí styl jízdy, to není nic nového pod sluncem. Jako první s tímto objevem přišel italský výrobce vozů Ferrari. Počítače dnes zkrátka dokážou odhadnout chování osoby za volantem a zabránit hrozícímu nebezpečí při stresově vypjatých situacích, zvláště v zácpách, v nepřehledných úsecích, křižovatkách apod. Takový stroj je mimo jiné vybaven periferní kamerou, která snímá obličej, a na základě mimiky vyhodnocuje, co je třeba.
žena a robot
Do dalších, zdálo by se až extrémních podob, zachází tzv. systém NexIS. Jedná se o armádní bezpečnostní projekt, jež vybavuje vojsko speciálními biometrickými senzory. Ty pak velice snadno monitorují tlukot srdce, třes, výkyvy tělesné teploty, studený pot atd .
moderní zadní motor

Vědci předvedli řízení živých zvířat

V roce 2005 se v tisku objevil článek, že některé vědecké týmy vyvíjí mikročipy, kterými lze ovládat živý organismus. Konkrétně šlo o cvičené krysy, jimž byl čip implantován pod kůži, a ty na základě působení elektromagnetických impulsů na nervovou soustavu byly ve zjednodušeném kontextu „řízené na dálku“. Vykonávaly některé pohyby na základě povelů z centra a byly jakýmisi cvičenými roboty. Měly za úkol projít bludištěm a na každé křižovatce obdržely impuls pohybovat se rovně anebo zahnout do levého či pravého směru.
Byla to v té době jen prvotní ukázka technických vymožeností, ale zároveň varovné memento, kam až se technika může ubírat, nebude-li pod důslednou kontrolou. Jistě vycítíte obrovské možnosti zneužití, zvláště, pokud by něco takového měl pod kůží člověk. Řízení lidstva na dálku, kontrola jejich emocí a naprostý monitoring jejich činnosti je varovným damoklovým mečem, který nad současným lidstvem visí, a záleží jen na nás, jak se k němu postavíme, jak po mravní a duchovní stránce, tak i legislativně. Vyspělé technologie už tu zkrátka jsou, musíme s nimi počítat, a může to být i další krok tzv. Velkého bratra.