Co brání ženám v podnikání?

Co brání ženám v podnikání?

Zamysleli jste se někdy v minulosti nad tím, jak to, že je možné, že ve světě podnikání se nachází více mužů než žen? Je to opravdu zvláštní.
Pokud je například žena matkou a ráda by začala podnikat, mohou ji v tom bránit různé překážky a jen opravdu hrstka těchto maminek bariéry překoná a pustí se do podnikání.
ženy u pc.jpg
Když už se žena rozhodne začít podnikat, je důležité, aby jako první krok odstranila negativní aspekty, které jsou právě tím důvodem, které brání úspěchu. Za velmi nepříjemnou bariéru bychom mohli považovat i předsudky nebo nedostatek znalostí. Je důležité se těchto předsudků opravdu zbavit a potřebné znalosti nastudovat, aby vás ve světě podnikání nemohlo nic překvapit. Za největší překážku ale můžeme považovat sladění pracovního a rodinného života.
Začínající podnikatelky by měly mít mnohem větší odhodlanost než muži a nikdy by se neměly nechat odradit hloupými předsudky.
Většinou začínající podnikatelé mají problémy s financemi. Ženy se často pouštějí do půjček, ale bohužel s tím mají velké problémy. Malé úvěry totiž nejsou pro drtivou většinu bank zajímavé.
Nedostatky ve znalostech a zkušenostech se mohou objevit například ve špatném vypracování podnikatelského plánu, kalkulacích, stanoveních cen a mnohých dalších důležitých věcech.
osobní deník.jpg
Nevěště ale hlavu. I když nemáte potřebné zkušenosti, ještě se nemusíte podnikání vzdávat, jelikož existují kurzy, které jsou přímo zaměřeny na podnikatelské dovednosti, které vás vše potřebné naučí.
Každá začínající podnikatelka by na tuto situaci měla svou rodinu maximálně připravit. Je důležité, abyste již předem vymezila pravidla, jak například bude domácnost fungovat, jak se bude o vašem podnikání hovořit a mnohé další. Je samozřejmě také možné svou rodinu do podnikání i zapojit.
Jestliže máte malé děti, o které je potřeba se celý den starat, můžete tuto situaci řešit s pomocí ostatních členů vaší rodiny nebo využít mateřskou školku.
Pokud budete mít pocit, že se vám nedaří skloubit rodinu a podnikání, nemusíte to ještě vzdávat. Poraďte se s odborníkem, který vám poradí, jak sladit soukromý a pracovní život.