V čem spočívají výhody levných fotovoltaických panelů

V čem spočívají výhody levných fotovoltaických panelů

Voda, vytápění nebo elektřina

Kolektory na ohřev vody zná lidstvo již velmi dlouhou dobu, v principu se nejedná o složité technické zařízení, samozřejmě, že dnes lze technologie dovést k vyšším výkonům a lepší využitelnosti, ale stále se jedná o tentýž princip – slunce ohřívá vodu v tmavých rezervoárech, kdy tmavá lépe pohlcuje sluneční záření, zatímco např. bílá barva záření odráží. Stačí vzít do ruky černou hadici, naplnit ji vodou a nechat ji stát pár hodin na slunci a tentýž pokus provést s bílou hadicí.

solární panely

Fotovoltaika se začala rozvíjet až později, výroba elektrické energie ze slunce již vyžaduje určité technické možnosti a znalosti, přičemž ještě před deseti lety to znamenalo značnou investici. Na Internetu se v jistém zdroji můžete dočíst, že současné systémy fotovoltaických elektráren představují jen pětinu ceny elektráren z doby před deseti lety.

montáž solárních panelů

Jak to funguje

Fotovoltaické panely vyrábí elektrickou energii skutečně pouze ze slunečních paprsků, nejsou k tomu zapotřebí žádné další pomocné energetické agregáty. Vzniká tím stejnosměrný proud, který je pomocí tzv. střídače (jinými slovy měniče DC/AC) převáděn na proud střídavý, jenž je potřebný pro vaše domácí elektrické spotřebiče. Pro koncového zákazníka tedy žádná výrazná pasáž, kdy byste byli nuceni pořizovat nové elektrospotřebiče na stejnosměrný proud atp. Pro vás se prakticky nic nemění a v zásadě byste ani nepoznali, že vám elektřinu vyrábí nad vašimi hlavami slunce.

A kam s tím

Levné fotovoltaické panely se objevují zpravidla tam, kde mají lidé zájem o úsporu elektřiny v dlouhodobém horizontu, která se začne projevovat až době, kdy se vrátí pořizovací náklady a případné další investice spojené s údržbou. V zásadě nezáleží na tom, o jaký objekt jde, zda o rodinný dům či rekreační chatu, instalaci lze provést na jakýkoli typ střechy.