Spolehlivé čističky vzduchu

Spolehlivé čističky vzduchu

Většina čističek vzduchu je postavena na recirkulaci vzduchu. Čističky tedy obsahují širokou soustavu filtrů, přes které se vzduch z vnějšího prostředí pravidelně filtruje a čistý vzduch se dostává do prostoru. Aby docházelo k dokonalému čištění, tak je nutné v místnostech omezit větrání na minimum. Recirkulace vzduchu je účinná pouze v uzavřených místnostech, větrat se tedy doporučuje pouze nárazově. Velmi důležitý je výběr čističky. Výběr se odvíjí zejména od velikosti místnosti, kde budete chtít čističku umístit. Velikost místnosti volíme tak, abychom dosáhli na dostatečný vzduchový výkon čističky, který by měl být dvakrát větší než objem místnosti. Pokud trpíte nejrůznějšími alergiemi zejména na pyly, potom bude vhodné zvolit alespoň třikrát větší výkon, než je objem místnosti.
pole řepky.jpg

1. Čističky na pyly a alergeny

Základem této čističky by měl být HEPA filtr, který zachycuje alergeny v prostředí. Kromě alergenů tento filtr spolehlivě zachycuje i nejjemnější prachové částice, viry, nebo smog. Zakoupit si můžete i filtry, které nemusíte pravidelně vyměňovat a dosáhnete stejně kvalitních výsledků.

2. Čističky proti virům a bakteriím

Některé tyto čističky pracují na principu UV záření, což je elektromagnetické záření s kratší vlnovou délkou, než má klasické viditelné světlo. Znečištěný vzduch z vnějšího prostředí přichází do kontaktu s UV zářením a ničí přítomné viry, bakterie či jiné mikroorganismy. Použít můžete také antibakteriální filtry, obsahující nanočástice stříbra, které zabezpečují dezinfekční účinek.
kniha pod vodou.jpg

3. Ionizátory vzduchu

Jinými slovy to jsou generátory záporných iontů, které nám zvyšují efektivitu mechanického čištění vzduchu. Pracují na principu urychlování sedimentace a shlukování prachových částic. Anionty mají vysokou schopnost reakce s okolními molekulami, a tak neutralizovat nepříznivé látky v ovzduší. Ionizace vzduchu má i další řadu výhod. Snižuje stres, únavu a příznivě působí na dýchací cesty. Vedlejším produktem, který vzniká při ionizaci je ozón. Ozón je prospěšný pouze v malém množství, kdy působí jako dezinfekce.