Služby pro firmy

Služby pro firmy

Vedení firmy je chtě nechtě doprovázeno nepřeberným množstvím nejrůznějších smluv, faktur a dalších dokumentů, které nejčastěji naleznou své útočiště v papírových pořadačích. Jenže postupem času se takové pořadače začnou kupit a vytvářet nesourodou směs potištěného papíru, který už zkrátka není kam uložit. Vzniká archiv, kde se ze zákona musí tyto dokumenty po několik let uchovávat. Následně přijde na řadu skartace dokumentů a jejich ekologická likvidace. Pokud se potřebujete nutně zbavit většího množství nepotřebného papíru, je možné využít skartace dokumentů v Praze. Nejedná se pouze o ekologickou likvidaci papírového odpadu, stejně dobře vás zbavíme i nepotřebných záznamových nosičů, které akorát zbytečně zabírají místo.

papír po skartaci

Skartace velkého objemu dokumentů
Skartace dokumentů Praha: http://ekoskart.eu/ vám nabízí ekologický způsob likvidace nepotřebných dokumentů, které ovšem obsahují citlivé údaje vás či vašich klientů. Zárukou je bezpečnost, loajalita a stabilní zázemí firmy, které nabízí své služby za velmi přívětivé ceny.

Služba 3D tisku
Velmi žádoucí je i tzv. 3D tisk, který umožňuje tisk digitálních 3D modelů. Jedná se o tzv. aditivní technologii, kdy je jednotlivý materiál pomalu vrstven na sebe za vzniku tíženého objektu. Jde o opak CNC obrábění, kdy je jeden kus materiálu postupně upravován a odřezáván to tížené podoby.

skartovaný papír

3D tisk je velmi variabilní a nachází uplatnění v řadě odvětví. Je využíván v lékařství, automobilovém průmyslu, stavebnictví nebo třeba umění. Poprvé tato technologie spatřila světlo světa v 80. letech minulého století, většího rozmachu ovšem zažívá až v posledních letech. V současnosti je totiž možné trojrozměrně tiskárny pořídit za velmi příznivou cenu do našich domácností. Mnoho firem se však i nadále specializuje na tento druh tisku a nabízí své služby velkým firmám.