Slavní matematici

Slavní matematici

Ve světě matematiky a fyziky se objevilo plno géniů, podle kterých jsou pojmenované nejrůznější zákony, po některých i základní jednotky v SI soustavě. Kdo by neznal Archimédův zákon a nezkoušel se potápět ve vaně? Nebo kdo neslyšel o Newtonovi, který seděl pod stromem a spadlo mu na hlavu jablko. A neumět Pythagorovou větu, to je pětka z matematiky už na základní škole. Takový pan Pascal, ten se stal jednotkou pro měření tlaku a pan Newton je jednotkou pro sílu. Ale i takový Ampér, jakožto jednota pro elektrický proud nese jméno po panu Ampérovi.

Fibonacci

A teplota? Tady se dokonce podělili dva pánové pan Kelvin a pan Celsius a teplotu měříme v obou dvou jednotkách. Matematické i fyzikální zákony jsou mnohokrát ověřené, a proto se staly zákony, které se učí děti ve škole a ze kterých se vychází mnoho dalších nejen matematických a fyzikálních zákonitostí. I v dnešní době stále probíhají další a další výzkumy, a tak se klidně může stát, že se časem objeví nové jméno a nová jednotka.

Fibonacci

Nezřídka jsou ale matematické zákonitosti převáděny do úplně jiných oborů. Taková Fibonacciho řada posloupnosti a Fibonacciho úrovně jsou nezbytné pro každého finančního analytika. Ale Fibonacci je znám i všem fotografům. Jeho spirála z posloupných čísel určuje pravidla, pro správnou kompozici a chce-li fotograf, aby jeho fotografie zaujala, musí je celkem striktně dodržet. Naše oko totiž zkoumá jakýkoliv obraz v určitém pořadí bodů a do těch míst je vždy třeba umístit hlavní motiv fotky.

Fibonacci se možná inspiroval v přírodě, protože jeho spirála je základ pro květ slunečnice, ale i ulitu hlemýžďů. A co vy? Chtěli byste aby se vaše jméno stalo postrachem školáků, když by si museli pamatovat nějaký váš zákon, definici, anebo byste se stali jednotkou? Já bych to asi nechtěla, ale pro ty geniální matematiky to byla velká čest.