Mnoho způsobů jak odhalit to, co vás čeká


 

Cikánské kartynabízejí mnoho možností, jak nahlédnout do budoucnosti každého z nás. V nÄ›kterých případech věštba trvá pouhých nÄ›kolik minut, bÄ›hem kterých se dozvíte odpovÄ›Ä typu ano, nebo ne na vámi položenou otázku. Jiné druhy vykládání jsou mnohem nároÄnÄ›jší a můžete v nich nahlédnout do delší budoucnosti a dozvÄ›dÄ›t se, co vás v daném horizontu Äeká a nemine.

BuÄte pÅ™ipraveni a nenechte se zaskoÄit

Takovým typem věštÄ›ní je například rychlý výklad budoucnosti. Na stůl se vykládá patnáct obrázků. Na základÄ› tÄ›chto karet vám bude sdÄ›leno, co vás v nejbližší dobÄ› Äeká, co vás nemine. Po výkladu si můžete udÄ›lat pÅ™ehledný obrázek o tom, jaké pÅ™ekážky a výzvy pÅ™ed vás osud staví. Rozhodnete se, jakým smÄ›rem se vydáte, popřípadÄ› udÄ›láte taková opatÅ™ení, aby dopad tÄ›chto událostí byl pro vás co nejpříznivÄ›jší.